Nota Legal

Objecte Social

CUINA I LLEURE PAM I PIPA, SL. té com a activitat els serveis de cuina i activitats de lleure a escoles.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquesta Web. (escoles.serveiseducatiuspamipipa.com)
Denominació Social:  CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L.
Domicili: Carretera de Barcelona 26, 08740, SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona).
Telèfon: 936356493 Email: gestio@serveiseducatiuspamipipa.com
CIF: B65630741

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials , formats, dissenys gràfics , textos , imatges i documents , pertanyen a CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia , transmissió , llicència o cessió d’aquests drets per part de CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , Llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució , transformació o comunicació.
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , no respondrà de cap conseqüència , dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web , tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.
Mitjançant l’emplenament de formularis de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes i serveis de CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L.
En cap cas CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. Carretera Barcelona 26, 08740, SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona).

Política de protecció de menors

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , entén que des del moment en què un menor accedeix a aquest web , compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors , que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres webs

Els enllaços ( links ) que es troben en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , per això, CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. , no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.4

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’ aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre , l’Usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.